Am conceput Cursul de Mate Aplicată astfel încât să strânească în primul rând curiozitatea elevului dar și dorința acestuia de a explora lumea din jurul său. Punem accent pe crearea unei atmosfere plăcute și relaxante, pe încurajarea învățării prin descoperire, a lucrului în echipă și vrem să contribuim la construirea unei gândiri analitice și creative a elevului.

Clasele III-IV

Modulul 1 – Științe și experimente – 6 săpt

Conținuturi matematice:

 • Numere și operații cu numere: înmulțirea și împărțirea, ordinea efectuării operațiilor
 • Metode de organizare a datelor
 • Metode pentru rezolvarea problemelor de aritmetică: metoda grafică, metoda mersului invers, principiul cutiei,  etc.
 • Figuri geometrice/Noțiunea de suprafață
 • Corpuri geometrice/Noțiunea de volum
 • Noțiunea de fracție
 • Logică matematică

Teme abordate:

 • Probleme de mișcare, probleme de întâlnire
 • Noțiuni de electricitate
 • Noțiuni de termodinamică
 • Științe naturale: biologie, geografie

Materiale didactice: Lego clasic, Tangram, Geomag, Xcolony, Ubongo, materiale pentru realizarea de experimente simple.

Modulul 2 – Educație financiară&Antreprenoriat – 6 săpt

Conținuturi matematice

 • Numere și operații cu numere
 • Unitați și instrumente de măsură
 • Organizarea și reprezentarea datelor

Teme abordante:

 • Noțiuni introductive de educație financiară
 • Noțiuni introductive de antreprenoriat

Materiale didactice: Monopoly, Cashflow, materiale pentru realizarea de proiecte.

Clasele V-VI

Modulul 1 – Științe și experimente – 8 săpt

Conținuturi matematice:

 • Rapoarte și proporții
 • Procente
 • Media aritmetică, media ponderată
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor
 • Calcul cu puteri
 • Noțiuni de divizor si multiplu

Teme abordate:

 • Probleme de mișcare, probleme de întâlnire
 • Noțiuni de electricitate
 • Noțiuni de termodinamică
 • Științe naturale: biologie, geografie

Materiale didactice: Geomag, Xcolony, Ubongo, materiale pentru realizarea de experimente simple.

Modulul 2 – Educație financiară&Antreprenoriat – 6 săpt

Conținuturi matematice

 • Elemente de geometrie
 • Metode de numărare
 • Organizarea și reprezentarea datelor

Teme abordante:

 • Noțiuni introductive de educație financiară
 • Noțiuni introductive de antreprenoriat

Materiale didactice: Monopoly, Cashflow, materiale pentru realizarea de proiecte.

Costuri

 • 300 RON/Modulul Științe&Experimente
 • 300 RON/Modulul Educație Financiară&Antreprenoriat

Observații

Se pot întemeia și alte grupe de lucru, în alte zile și intervale orare decât cele menționate în cazul existenței unui număr de minim 5 cereri.